Cody

Nikolaos Nikolaou

14
Rank
38
Badges
21130
Score
1 – 50 of 1,997

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185409 to Problem 45403. ZigZag - 03

5 hours and 9 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185389 to Problem 45401. ZigZag - 02

5 hours and 20 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185328 to Problem 45407. Yoonir - 02

6 hours and 24 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185343 to Problem 45399. ZigZag - 01

6 hours and 39 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185339 to Problem 45408. Yoonir - 03

6 hours and 43 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185325 to Problem 45406. Yoonir - 01

6 hours and 56 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185319 to Problem 45409. MinMax mapping

7 hours and 1 minute ago

Nikolaos Nikolaou received Leader badge for Solution 2185319

7 hours and 1 minute ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185125 to Problem 42822. balance vector

8 hours and 8 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2185114 to Problem 45410. Mid-term report

8 hours and 12 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2184919 to Problem 45378. Lost days

9 hours and 47 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2184703 to Problem 44663. Datetime basics

11 hours and 26 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2184715 to Problem 45328. leap year

11 hours and 45 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2184698 to Problem 2336. Calendar Matrix

11 hours and 54 minutes ago

Nikolaos Nikolaou received Community Group Solver badge for Date & Time II

12 hours and 24 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2184606 to Problem 1877. Friday the 13th

12 hours and 31 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2183893 to Problem 45365. Count the days

20 hours and 3 minutes ago

Nikolaos Nikolaou submitted a Comment to Problem 44761. Lights Out 9 - 5x5, light-only solution? II

Test suite has crashed again plz fix

on 26 Mar 2020 at 20:22

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2173564 to Problem 1167. matrix zigzag

on 25 Mar 2020 at 0:37

Nikolaos Nikolaou submitted a Comment to Problem 45378. Lost days

the result is in days , hours etc ?

on 23 Mar 2020 at 16:29

Nikolaos Nikolaou submitted Solution 2171059 to Problem 45329. Castling-01

on 23 Mar 2020 at 16:19

1 – 50 of 1,997