Vykreslení vejce

versión 1.0.1 (100 KB) por Jan Studnicka
Live Script s postupem, jak vykreslit vejce ve 2D a 3D.

8 descargas

Actualizada 22 Apr 2020

Ver licencia

Live Script s ukázkou, jak dojít k rovnici 2D křivky či 3D plochy připomínající vejce a jak tuto křivku či plochu vykreslit.

Citar como

Jan Studnicka (2022). Vykreslení vejce (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75003-vykresleni-vejce), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2020a
Compatible con la versión R2016b y siguientes
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Etiquetas Añadir etiquetas

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!