Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou

Pravděpodobnostní analýza průběžně zaznamenávaných výstupů z hodů jednou kostkou.
6 descargas
Actualizado 10 ago 2020

Ver licencia

Live skript načítá data z Martinova ThingSpeak kanálu zde:

https://thingspeak.com/channels/1038633

Martin na kanál průběžně přidává nové záznamy ze svých hodů jednou konkrétní kostkou.
Každý záznam je řádkový vektor obsahující počty jednotlivých padnutí šesti možných čísel ve sta hodech.

Ve skriptu provádím pravděpodobností analýzu na těchto datech. S využitím centrální limitní věty posuzuji hypotézu, že je Martinova kostka spravedlivá.

Citar como

Jan Studnicka (2024). Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79027-pravdepodobnostni-analyza-thingspeak-dat-hody-kostkou), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2020a
Compatible con cualquier versión desde R2019a
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Comunidades de usuarios

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Versión Publicado Notas de la versión
1.0.0