Main Content

poissfit

Estimaciones de parámetros de Poisson

Sintaxis

lambdahat = poissfit(data)
[lambdahat,lambdaci] = poissfit(data)
[lambdahat,lambdaci] = poissfit(data,alpha)

Descripción

lambdahat = poissfit(data) devuelve la estimación de máxima verosimilitud (MLE) del parámetro de la distribución de Poisson, λ, dados los datos data.

[lambdahat,lambdaci] = poissfit(data) también ofrece los intervalos de confianza del 95% de lambdaci.

[lambdahat,lambdaci] = poissfit(data,alpha) ofrece los intervalos de confianza del 100(1 - alpha)%. Por ejemplo, alpha = 0.001 arroja intervalos de confianza del 99,9%.

La media de la muestra es la MLE de λ.

λ^=1ni=1nxi

Ejemplos

r = poissrnd(5,10,2);
[l,lci] = poissfit(r)
l =
  7.4000  6.3000
lci =
  5.8000  4.8000
  9.1000  7.9000

Historial de versiones

Introducido antes de R2006a